Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Programmets upplägg

Översikt för kandidatprogrammet i Service management

Programstruktur

Du inleder dina studier med en grundkurs i service management, som ger dig en bred introduktion till ämnet. Du lär dig om tjänsteperspektivet, ett kundorienterat synsätt, marknadsföring i tjänstesamhället samt konsumtion och konsumtionsbeteende. Under hösten introduceras du också till din valda inriktning. Vårterminen startar med samhällsekonomi och sedan följer en kurs i redovisning och ekonomistyrning. Det första året avslutas med en introduktionskurs i organisation och organisering av tjänsteverksamheter.

Under andra läsåret bygger du vidare på din förståelse för arbetet med att leda och utveckla tjänsteverksamheter med kunden i centrum, du läser även en metodkurs och skriver en uppsats inom din inriktning. Höstterminens kurs handlar om ledning och styrning. Här läser du om ledarskap, medarbetarskap och personalledning, samt fokuserar på strategi och tjänsteutveckling. Under vårterminen lär du dig olika metoder för att samla in och analysera ett material, göra en vetenskaplig undersökning och skriva en akademisk uppsats. Terminen avslutas med ytterligare en inriktningskurs.

Här ges du möjlighet att skapa din egen profil på utbildningen. Under höstterminen kan du välja att läsa valfria kurser på engelska vid institutionen och/eller fristående kurser vid Lunds universitet eller andra lärosäten. Du kan också välja att kombinera dina studier med vår praktikkurs på 15 högskolepoäng alternativt söka till utbytesstudier under hela terminen. Din sista termin på utbildningen inleds med en inriktningkurs där du får ta del av den senaste forskningen inom din valda specialisering. Under våren skriver du också ett examensarbete med utgångspunkt i en forskningsfråga inom service management som du är intresserad av.